เกี่ยวกับ Salepageweb

Salepageweb ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวคือ ช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ก้าวต่อและเติบโตไปได้ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด ผ่านรูปแบบการออกแบบ Sales Page สำหรับช่วยเพิ่มยอดขาย เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้คำแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ฟรี เช่น Google ads และ Free traffic สำหรับผู้ที่เริ่มต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๆ ใด

“ลูกค้าไม่ได้แคร์ว่าคุณจะปิดการขายได้หรือไม่ พวกเขาแคร์ว่าสิ่งที่คุณขายจะช่วยพัฒนาธุรกิจของพวกเขายังไง และเรื่องเหล่านี้ถูกลืมบ่อยครั้งเมื่อคุณอยากปิดการขายให้ได้”

– Aaron Ross